PowerPoint og referat, Borgermødet 4. okt. 2023

Tak for et godt borgermøde vedr.:
* Ekstraordinær generalforsamling
* Høringssvar vedr. kommunens planlægning af arealer til VE-anlæg
* Termonet i Sjelle – Status og motivering fra arbejdsgruppen
* Legepladsudvalg – legepladsens venner
* Stiudvalg – Trampestier i Sjelle

Her kan du se Powerpoint og referatet fra Borgermødet:
* <PowerPoint (Tilgængelig)>
* <Vedtægtsænderinger Sjelle Bylaug>
* <Referat>