Referat af Borgermødet den 4. oktober 2023

Referat – Sjelle Bylaug, Borgermøde den 4. oktober 2023

Borgermøde
Ekstra ordinær generalforsamling
Borgermøde 1 Termonet
Legepladsudvalget
Stiudvalget
Sted: Sjelle Forsamlingshus
Dato: 4. oktober 2023
Referent: Anders

Ekstra ordinær generalforsamling:
I alt 28 borgere fremmødte til den ekstraordinær generalforsamling, hvor af 3 ikke var stemmeberettiget da de var besøgende fra nabobyerne.

Ændringer til ændringensforslaget:

  • ”Olderkvinder” tilføjes §3 pkt 4, samt øvrige relevante steder i vedtægten
  • 13 ”’Punktum efter Herskind” i sidste sætning

Ændringerne vedtaget 1. gang og indstilles til endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober kl. 18.30 i Sjelle Forsamlingshus.
<Se forslaget til ny vedtægt her>

Høringssvar placering af VE-anlæg:
Steen opfordrer borgerne til at lave deres egne høringssvar på skanderborg.dk
Bylauget vil også lave deres høringssvar.
Forslag fra salen: Man bør kikke på placering af VE anlæg kontra udviklings mulighederne i byerne.

Termonet udvalg:
Arbejdsgruppen er så langt at, der forelægger et projektforslag. Henrik fra Sustain går dette igennem den 23. oktober.
Der er indkaldt til Borgermøde den 23. oktober i Sjelle Forsamlingshus således:
Kl.18.30 – Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer, behandling 2.
Kl. 19.00 – Fremlæggelse af projektforslaget til termonet.

Den nye prisberegner vedr. termonet er lidt anderledes, da den bla. har stikledningsbidrag med i regnestykket – ca 20.000kr fordelt over 20 år.

Spørgsmål:

  • Kan en del af den samlede pris være at udgiften til frakobling af f.eks. naturgas?
  • Hvor meget koster det at have mere end de 20 meter stikledning ind til ens hus.

Dette er et af mange spørgsmål arbejdsgruppen har stillet til Sustain og som bliver belyst den 23. oktober.

Husstande som bor til leje:
Der mangler kontakt til udlejere. Dog vides det fra salen at, der er nogen der er i gang med at installere luft til vand varmepumper.
Stor opfordring til, at udlejerne deltager i mødet den 23. oktober og derved kan få faktuel viden om termonet som den fremtidige varmekilde i Sjelle.

Legeplads udvalg:

Tilbud og byggetilladelse er på plads.
Der er bevilget 96.000kr fra Landsbypuljen og det dækker halvdelen af det samlede budget.
Tilbuddet omfatter ikke afgravning og bortskaffelse af jord, samt 20cm faldsand.
Jytte mener hvis man opretter en forening f.eks. ”Legepladsens venner” og får den oprettet, kan private bidragsydere få skattefradrag for deres bidrag.
Bylauget har cvr.nr. og derfor kan en løsning være, at ”Legepladsens venner” oprettes under Bylauget.

Stiudvalg:

Alle pengene er fundet.
Det er pt. den sydlige, østlige og nordlige del af projektet der udføres nu.
Den vestlige del, afventer hvad der sker med solcelleprojektet.
Der er banket midlertidige pæle i jorden.
Aftaler med lodsejerne er på plads.
Sidste weekend i november, 25. og 26. samles byens borgere til en arbejdsweekend, hvor der skal nedsættes pæle og piktogrammer. SÆT ALLEREDE NU KRYDS I DIN KALENDER OG MØD OP!

Eventuelt:
Intet til referat

Referent Anders