Referat af arbejdsgruppemøde – Termonet nr. 4 – 29.marts 2023

REFERAT AF Arbejdsgruppemøde NR. 4 – 29. MARTS 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 4
onsdag den 29. marts kl. 19:00 hos  Niels
alle var fremmødt

Referat / Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2 Eventuelle, aktuelle opsamlinger fra alle i gruppen siden sidst (håber på at dette bliver kort!)
Intet til referat
3 Gennemgang af Termonet-Screening for Sjelle
Skanderborg Kommune har lavet Screeninger for 7 Landsbyer om mulighed for Termonet.
En af de 7 Byer som har fået lavet en Screening er Sjelle.
På mødet gennemgik arbejdsgruppen Screeningen. Det blev aftalt at Jesper Y. M. tager kontakt til Sustain som har lavet Screeningen. <Link til Screeningen kan ses her>
4 Tilbud fra Sustain vedr. Projektforslag
Tilbud på projektforslag for Termonet i Sjelle er modtaget fra Sustain. Med baggrund i tilbuddet har Steen sammen med styregruppen udarbejdet et forslag til ansøgning af midler fra Skanderborg Kommunes Klimapulje
5 Ansøgning til Klimapuljen. – hjælp ønskes
Arbejdsgruppen tiltrådte forsalget om ansøgning til midler fra Klimapuljen. Steen fremsender senest den 3. april. Andre mulige puljer og sponsorater undersøges.
6 Den fremadrettede proces… hvad og hvordan gør vi, samt dato for borgermøde osv. 
* Det blev aftalt at der afholdes nyt borgermøde enten den 25. eller den 26. april. Efter koordinering med styregruppen AFHOLDES BORGERMØDET DEN 25. APRIL KL. 19:30 I SJELLE FORSAMLINGSHUS.
Lærke renskriver input fra dette møde til forslag om emner for borgermødet.

* Der laves en ny borgerundersøgelse med henblik på finianseringen af projektforslaget. Spørgsmål til undersøgelsen renskrives af Lærke og rundsendes til arbejdsgruppen. Jesper L. laver forslag til web- undersøgelse.
* Spørgsmål til Sustain om beregningerne i kommunens screeningsrapport for Sjelle
* Ansøgning af midler jf. pkt 5.
* Prissammenligning med “individuel varmepumpe”
* Drøftelse af, hvad der taler for et Termonet
* Størrelse af nødvendigt areal til termonet, samt placeringsmuligheder
7 Aftaler og aftale om næste arbejdsgruppemøde
Næste arbejdsgruppemøde der fastsat til afholdelse den 19. april kl. 19:30.
8 Evt.