Referat af Trafikudvalgsmøde den 3. april 2017

 

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug 

Sjelle den 3/4-2017

 

Tilstede: Ingelise, Bjørn, Leif, Kim, Anders

 Mødet blev holdt hos Bjørn.

 Følgende blev besluttet.

 1. Trafikudvalget var til inspiration- og informationsmøde på det nye rådhus i Skanderborg den 2. Februar. Mødet var ikke specielt givende, men der blev skabt nogle kontakter. IngeLise, Bjørn, Leif og Steen deltog.

 2. Kommunen har lovet os et møde vedrørende vores planer for trafiksikkerheden I byen. Når trafikmålingen i byen er ovre, vil kommunen indkalde os. 

3. Bjørn har kontaktet Herskind vedrørende træer langs cykelstien og snakket med Inger Lorenzen. De er interesseret i projektet, men vil gerne om vi i Sjelle vil køre videre med det. Ole Kallehauge regner et tilbud på træer og maskinleje.

4. Et fremtidigt projekt vedrører den gamle legeplads, nede I dalen.Blandt andet en beskæring af buskene, der tager udsynet ved Langelinie, mod vest. Bjørn vil “anmelde” dette via kommunens app “givetpraj”.  

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget.

1.    Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.

2.    Gadelys ved læskure på Langelinie

3.    Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.

Eventuelt som delprojekt

4.    Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej.

Næste møde bliver aftalt afhængig af kommunens tilbagemelding vedrørende trafikmålingen

Mvh  Anders