Referat af Trafikudvalgsmødet den 29. maj 2017

 

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug 

 

 Sjelle den 29/5-2017

Tilstede: Ingelise, Bjørn, Leif, Kim, Birthe, Steen, Anders

Mødet blev holdt hos Birthe.

Følgende blev besluttet.

1. Efter vi har fået resultaterne af trafikmålingen, har Skanderborg Kommune besluttet at tildele Sjelle 4 bump til dæmning af trafikkens hastighed, gennem byen.

Der er ønskværdigt at hastigheden sænkes til 40km/t. Leif snakker med kommunen samt evt Århus Politi om dette.

2. Kommunen har lovet os et møde vedrørende vores planer for trafiksikkerheden I byen.
Leif foreslår følgende datoer overfor Jette Schmidt: 8, 19, 20 eller 21/6.
Mødet bliver i Sjelle.

3. Bjørn har kontaktet Herskind vedrørende træer langs cykelstien og snakket med Inger Lorenzen. Bjørn og Birthe laver ansøgning til Skøn-puljen om midler hertil

4. Et fremtidigt projekt vedrører den gamle legeplads, nede I dalen.
Blandt andet en beskæring af buskene, der tager udsynet ved Langelinie, mod vest.
Bjørn vil “anmelde” dette via kommunens app “givetpraj”.
Jan Berthelsen har tilsyneladende beskåret en del, på eget initiative.

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget.

  1. Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.
  2. Gadelys ved læskure på Langelinie
  3. Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.
  4. Eventuelt som delprojekt
  5. Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej.

Mvh

Anders