Termonet: Referat fra Arbejdsgruppemøde nr.: 7, – 23. maj 2023

Referat / Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 7 – 23. maj 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 7
tirsdag den 23. maj kl. 19:30 hos Niels
Fremmødte: Niels, Lærke, Jesper L., Jesper Y. M., Steen

Referat / Dagsorden

1 Opsamling fra arbejdsgruppemødet nr,: 6, 11 maj 2023 <referatet her>
Fokus for arbejdsgruppen vil være at få mobiliseret og motiveret flere husstande via kontakt, flyets, presse mv
Arbejdsgruppen, samt frivillige til opsøgning og Flyers omdeling vil ske hurtigst muligt. Niels vil gerne foretage omdeling.
2 Tilbagemeldinger jf. aftaler på sidste møde vedr. proces og handlinger:
a Kontakt til Sustain:
Jesper Y. M. kontakter Sustain omkring opstart på projektforslag og borgermøde(r)
Jesper har kontaktet Henrik fra Sustain. Jesper kontakter Henrik igen, dels med nogle sprøgsmål og den kommende proces og planlægning af udarbejdelse af projektforslag.
* Dato for borgermøde og Projektforslag: endnu ikke fastsat
b Kontakt, Mobilisering og motivering af husstande i Sjelle, herunder ny spørgeskemaundersøgelse i Sjelle:
Jesper Y.M, Lærke og Jesper L. varetager kommende oplysningskampagne, flyers, spørgeskemaundersøgelse, beregningsmodeller til husstandene mv.
Jesper YM har fremsendt mail med forslag til indhold på flyers og beregningsmodel
Lærke har forslag til opsætning og indhold med til mødet. Forslaget blev modtaget positivt og der blev lavet nogle rettelser og tilføjelser. Pjecen færdigøres og Jesper Y. M. vil finde mulighed for trykning af pjecen.
Beregningsmodellen blev drøftet og det blev aftalt at modellen tilføjes flest mulige nuværende varmekilder i husstandene. (Jesper Y. M.)
Beregningsmodellen vil være at finde på forsiden af Sjelle.dk (Jesper L.)
3 Pressehåndtering
Der er udsendt pressemeddelelse, se mail og Nyhedsbrev
Galten Folkeblad, Uge Avisen og P4 østjylland har kontaktet Steen.
Der har været artikler i Galten Folkeblad, Midtjyllands Avis, som indslag i P4 Østjyllands morgennyheder.
5 EVT
Der er flere borgere som har henvendt sig til Steen om projektet og. henvendelserne er med positive meldinger, både for arbejdsgruppens arbejde og selve projektet.
En enkelt virksomhed vil gerne have oplysninger om Termonet kan være en mulighed til deres nuværende system. Jesper Y. M. kontakter virksomheden.
Vi mødes med Skjørring den 12. juni kl. 20.00. Mødested oplyses senere.
Steen har tilmeldt sig. konferencen i Region Midtjylland, som afholdes den 8. juni med Emne: Vidensdelingsseminar i initiativet – fælles borgerdrevne energiløsninger i Region Midtjylland for tovholdere og projektledere i kommuner – den 8. juni
Låsby har kontaktet os om vores projekt. Selvom Låsby har fået tilbud om fjernvarme vil borgerforeningen gerne høre om vores projekt. Mødet er den 7. juni. Steen deltager.
Landsbyklyngen “Ejer Bjerge” har kontaktet med ønske om at høre om vores Projekt.
Dette referat opdateres snarest……