Referat af Bylaugsmøde 20. februar 2017

 

Referat af bylaugsmøde 20. februar 2017

Deltagere: Jørgen, Ingelise, Henning, Bjørn, Hans, Steen og Birthe

Referat

 • Medlemsmødet den 21. feb vedr. ændring af Vedtægterne. Se på hjemmesiden her: https://sjelle.dk/indkaldelse-til-medlemsmoede-i-sjelle-bylaug/
  Bylaugets samlede bestyrelse tiltræder, at vedtægterne ændres med det formål at kunne  afholde generalforsamlinger for Forsamlingshus, Vandværk og Bylaug på samme dag.
 • Dato for generalforsamling 2017 og evt. indhold ud over Generalforsamlingens dagsorden
  Dato for generalforsamling i Bylauget: d. 20. marts kl. 19.30.
 • Regnskab 2016
  Regnskabet for 2016 blev fremlagt og gennemgået af Steen. Regnskabet blev godkendt.
 • Mødet den 2. feb i Skanderborg vedr. ”Trafik i din Landsby”
  Flere fra Bylauget og Bylaugets trafikudvalg deltog i mødet ”Trafik i din Landsby” , som blev afholdt i Skanderborg.
  Inge-Lise tager et punkt med til Trafikudvalget ift. ”gi’ et praj”, omhandlende b
  elysning ved busstoppestedet på Langelinie.
 • Referat af trafikudvalgsmødet i Sjelle 23. jan
  Fra Trafikudvalget fortalte Bjørn om et evt. samarbejde med Herskind omkring ansøgning af skønpuljemidler, til beplantning lang cykelstien mellem Sjelle og Herskind
 • Wedelslunds projekt, se bilag
  Wedelslund projektet blev drøftet i Bylauget.
  Bylaugets bestyrelse er ikke for eller imod projektet, men vil sikre, at borgerne i området kan blive orienteret om fakta vedr. projektet og blive hørt via en høringsproces. Steen fremsender brev til Skanderborg Kommune om mulig høringsproces. Se  fremsendte brev her
 • Generalforsamling i Landsbysamvirket den  22 feb kl 19:30….   deltagelse? (se invitationen nederst)
  Der er desværre ingen deltagelse fra Bylauget i Landsbysamvirkets generalforsamling d. 22. februar.
 • Invitation fra Skanderborg Kommune om fondsmidler, se bilag
  Steen har sendt en invitation fra Skanderborg Kommune om fondsmidler videre til Forsamlingshusets bestyrelse.
 • Skt. Hans
  Vi afventer nærmere info. Fra Forsamlingshuset om deres arrangement d. 10. juni, inden vi beslutter hvad Skt. Hans arrangementet skal indeholde.
 • Evt
  Intet til referat

Referent Birthe


Fra Landsbysamvirket

Hej Alle sammen

Generalforsamling i Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune, onsdag. d. 22. februar, kl. 19.30 i Sognehuset i Gl. Rye, Præstegårdsvej 3, 8680 Ry   Kom og hør om Landsbysamvirkets aktiviteter omkring blandt andet forsamlingshusene, kommuneplanen og uddelinger af midler fra Landdistriktspuljen. Hør også om varmeforsyningen i Gl. Rye, Årets Landsby i Skanderborg Kommune 2017.   Mvh…Landsbysamvirket